MALMÖ. Personalflykten från ambulansvården i Sydväst-skåne fortsätter. Just nu söker Falck Ambulans ett stort antal sjuksköterskor för vikariat och fasta tjänster.