UPPLAND. Ska det vara stat, landsting eller vårdbolag som larmar ut ambulanser i framtiden? En  statlig utredning föreslår att en myndighet tar hela ansvaret. Då skulle privata företag inte få larma ut ambulanser som i dag i Uppsala län. De politiska blocken i landstinget är oense i frågan.