Fortfarande brist på deltidsbrandmän

Företagen i Bor enades i höstas om att stötta och uppmuntra personal på företagen att bli deltidsbrandmän men trots det så saknas fortfarande folk inom deltidskåren.

Läs mer: http://www.vn.se/article/fortfarande-brist-pa-deltidsbrandman/