Försvaret hjälper ambulanssjukvården

REGION BLEKINGE / Region Blekinge kommer att få stöttning av Försvarsmakten genom terrängregementet från Skövde med att köra sjuktransport av misstänkta eller konstaterade covid-19 patienter.

Läs mer: https://regionblekinge.se/5.6eefb144176fc55c878198f8.html