Förslaget: Ambulansfärden kan kosta 150 kronor

UPPSALA. Inga patientavgifter inom öppenvården för de som är 85 år och äldre, men en ny avgift för ambulanstransport. Det finns med i förslaget till reviderad plan och budget för Region Uppsala 2017-2019

Läs mer: http://www.unt.se/uppland/uppsala/forslaget-ambulansfarden-kan-kosta-150-kronor-4425448.aspx