BORÅS. Transporten är ett farligt moment inom ambulanssjukvården. Trafikforskaren Jörgen Lundälv saknar diskussion om risker och krav på körkompetens för personal som kör utryckningsfordon.