Företagshälsan ska lösa chefsfrågan

MORA. Det blir företagshälsovården som får uppdraget att försöka hitta en lösning på stridigheterna inom Mora brandkår.

Läs mer: http://www.dt.se/nyheter/mora/1.5252475-foretagshalsan-ska-losa-chefsfragan