MORA. Det blir företagshälsovården som får uppdraget att försöka hitta en lösning på stridigheterna inom Mora brandkår.