För mycket övertid för ambulanspersonalen i Skåne

Videoinslag.

Läs mer: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/f%C3%B6r-mycket-%C3%B6vertid-f%C3%B6r-ambulanspersonalen-i-sk%C3%A5ne-2396149