SKÅNE. Sedan juni månad har två för gamla reservambulanser då och då varit i drift som ordinarie i nordvästra Skåne.