Folk utnyttjar ambulansen i onödan

ÖSTERSUND. Under de senaste åren ser ambulanspersonal i länet en markant ökning av antalet utryckningar. Men det beror inte på att folk är sjukare, utan att ambulanserna ofta används i onödan.

Läs mer: http://op.se/lanet/ostersund/1.5492176--folk-utnyttjar-ambulansen-i-onodan-