HELSINGBORG. Privata ambulansföretag eller ambulanser i Regionens regi är en fråga som ska upp i Hälso- sjukvårdsnämnden i augusti. I Helsingborg har man testat allt. Sedan 2013 testas regional ambulanssjukvård. Vi följer med en dag i ambulansen.