SVERIGE. Ambulanssjukvården har försämrats med Föreningen för svensk ambulanssjukvårds goda minne, skriver Alarm Ambulansförbundet.