KARLSKRONA. Ledningsansvariga vill ha både fystest och utförliga trafikmedicinska bedömningar.