Fler nattambulanser är ett önskemål

NORDUPPLAND. Skillnaden mellan natt och dag mätt i antal uppdrag minskar, därför skulle ambulansberedskapen i Norduppland behöva förstärkas nattetid.

Läs mer: http://www.unt.se/tierp/fler-nattambulanser-ar-ett-onskemal-3039123.aspx