NORDUPPLAND. Skillnaden mellan natt och dag mätt i antal uppdrag minskar, därför skulle ambulansberedskapen i Norduppland behöva förstärkas nattetid.