BURTRÄSK. Burträsk deltidsbrandstation är en av stationerna som inte har ett så kallat ”I Väntan På Ambulans-larm” (IVPA-larm), där deltidsbrandmän rycker ut och hjälper till vid akuta händelser i väntan på ambulans.