SVERIGE. En utbyggnad av läkarbemannade ambulanshelikoptrar är en förutsättning för att kunna koncentrera den högspecialiserade vården på färre platser.