SKÅNE. Helsingborgs lasarett, Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) och Ängelholms lasarett har tagit emot totalt fjorton måttligt till lindrigt skadade personer med ambulans efter den stora trafikolyckan på Tranarpsbron på E4.