ÖSTERSUND. Det var bråttom och polisen parkerade en civil tjänstebil på en p-plats endast avsedd för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd precis utanför entrén.