STOCKHOLM. Antalet rapporterade händelser med hot och våld mot ambulanspersonal i Stockholm har minskat.