Ambulanserna kommer vara färre i sommar. En färre i södra länsdelen och en i västra. Vilka orter som drabbas är oklart.