Färre ambulanser i sommar

Ambulanserna kommer vara färre i sommar. En färre i södra länsdelen och en i västra. Vilka orter som drabbas är oklart.

Läs mer: http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.4097662-farre-ambulanser-i-sommar