STOCKHOLM. Det saknas personal till 70 dygnspass i ambulanssjukvården i Stockholm de kommande tre veckorna. Nu uppmanas de anställda att ta extrapass för att undvika ett krisläge.