Rekryteringen gick för fort. En ambulanssjukvårdare fick börja göra sjuksköterskeuppgifter på jobbet innan hans falska examenspapper kontrollerats gentemot Socialstyrelsen.