SKÅNE. Vart tredje fall av hjärtstillestånd som inträffar utanför sjukhusen rapporteras inte in till det nationella hjärtstoppsregistret. – Vi har uttryckt vårt missnöje, man får inte strunta i det, säger Anita Danielsson på Region Skåne.