Falck: Patientsäkerheten inte hotad

SKÅNE Falck ambulans i Malmödistriktet hävdar att patientsäkerheten inte är hotad även om personalomsättningen är ”högre än önskvärt”.

Läs mer: http://www.skd.se/2015/07/21/falck-patientsakerheten-inte-hotad/