SKÅNE Falck ambulans i Malmödistriktet hävdar att patientsäkerheten inte är hotad även om personalomsättningen är ”högre än önskvärt”.