DANMARK. Kombinationen av kris inom oljeindustrin och inköp av olönsamma företag har lett till en kris i Falck-koncernen, som har varit tvungen att låna 600 miljoner kr. av bolagets ägare. Det berättar media Inside Business, som har granskat räkenskaperna för Falck och Falcks ägare. Många företag som Falck köpt utomlands, har svårt att tjäna pengar, och det förvärrar krisen.