SKÅNE. Ansökan berör två reservfordon i distrikt 2 som gått mer än 40.000 mil.