SKÅNE. Falck ambulans dementerar att Malmö saknat en akutambulans i helgen. Men uppgifter från källor med insyn i verksamheten visar att de mörkar bristerna genom att inte rapportera exakt vilken typ av ambulans som tagits ur drift.