ÅNGE. Från och med första februari så tar Falck Ambulans över ambulanssjukvården i Ånge.