SKÅNE. Anita Danielsson, tillförordnad verksamhetschef på Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE, som ansvarar för utbildningen av kemambulansens medarbetare, delar inte Perstorpspersonalens oro.