Extra jourtimmar har påförts Perstorps ambulanspersonal

SKÅNE. Anita Danielsson, tillförordnad verksamhetschef på Region Skånes Prehospitala Enhet, RSPE, som ansvarar för utbildningen av kemambulansens medarbetare, delar inte Perstorpspersonalens oro.

Läs mer: http://hd.se/perstorp/2013/07/21/inga-forandringar-planeras-fran/