Extra ambulansresurser sätts in i Bohuslän

Ambulansområde Bohus Väst genomgår för närvarande stora organisatoriska förändringar. Arbetstiden förändras från 48 timmarsvecka till 36,20.

Läs mer: http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/NU-Sjukvarden/Skapa-pressmeddelanden/Extra-ambulansresurser-satts-in-i-Bohuslan/