JÖNKÖPING.  Landstinget kallar in fyra extra ambulanser och personalstyrkan på akutmottagningen vid Länssjukhuset Ryhov utökas inför dagens nazistdemonstration i Jönköping