VÄRMLAND. Ambulanssjukvården i Värmland vill ta bort jouren och dygnsarbetspassen. Men ambulanssjuksköterskorna får vara med och betala genom att arbetstiden förlängs med två timmar i veckan. ”Fruktansvärt”, säger de anställda.