För en dryg vecka sedan blev en äldre person som står mig nära mycket hastigt mycket sjuk. Icke kontaktbar. Ambulansen larmades och kom inte mindre än fyra vårdare; professionella, vänliga, effektiva, tröstande och uppmuntrande. Det akuta tillståndet hävdes, men problem kvarstod och i samråd beslöt vårdare och patient att observation på sjukhus behövdes.