Dröm eller mardröm?

För en dryg vecka sedan blev en äldre person som står mig nära mycket hastigt mycket sjuk. Icke kontaktbar. Ambulansen larmades och kom inte mindre än fyra vårdare; professionella, vänliga, effektiva, tröstande och uppmuntrande. Det akuta tillståndet hävdes, men problem kvarstod och i samråd beslöt vårdare och patient att observation på sjukhus behövdes.

Läs mer: http://bohuslaningen.se/asikt/1.2197442-drom-eller-mardrom-