”Det här är Dalarnas modernaste brandbil”

SMEDJEBACKEN. Det är med illa dold förtjusning som vice räddningschefen, Mats Carlsson, berättar om imponerade kollegor i både Borlänge och Ludvika. Föremålet för beundran är Smedjebacks-kårens nya utryckningsfordon för nästan fyra miljoner.

Läs mer: http://dalademokraten.se/2013/10/10/det-har-ar-dalarnas-modernaste-brandbil/