GÄVLEBORG. När Roland Fredin under sitt arbete som deltidsbrandman utförde en rökdykningsövning fick han ett hjärtstopp och under några minuter var han död.