FALUN/BORLÄNGE. Delar av lokalerna vid räddningstjänsten i Falun ska upplåtas till AIK  (Arbetsmarknads- och Integrationskontoret). Bland annat kommer en biltvätt att inhysas och på så sätt sparar Räddningstjänsten Dala Mitt pengar.