De kämpar för att hitta vikarier

VÄSTERVIK. Trycket på ambulanspersonal i Västervik är stort. Ordinarie personal kommer förmodligen behöva täcka upp under semesterperioden.

Läs mer: http://vt.se/nyheter/vastervik/de-kampar-for-att-hitta-vikarier-om4025601.aspx