TROLLHÄTTAN. På kort tid har två av fem chefer inom NU-sjukvårdens ambulansverksamhet sagt upp sig. En tuff jobbsituation är orsaken befarar Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud som nu kräver att arbetsmiljön förbättras för berörda medarbetare.