ÖSTERGÖTLAND. Chefen för SOS Alarm i Östergötland förnekar att det finns attitydproblem hos SOS Alarms personal och inom ambulanssjukvården. Detta trots att problemen lyfts fram i ett protokoll från Socialstyrelsen.