SÖDERTÄLJE. Brandbilarna i Södertälje måste utrustas med säkerhetsbälte på alla sittplatser. Det har Arbetsmiljöverket beslutat