BRF måste stå upp för sitt avtal

SVERIGE. De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.

Läs mer: https://arbetsgivare.blogg.skl.se/brf-maste-sta-upp-for-sitt-avtal/