MUNKEDAL.  Arbetsmiljöverket konstaterar att räddningstjänsten handlade korrekt och inte kunde ha förhindrat olyckan.