STORUMAN. Det hör inte till vanligheterna att privatpersoner ansöker om överprövning. En brandman i Storuman har skickat in en ansökan för att markera mot det han anser vara en misskött upphandling av matleveranse