HÖRBY. Brandmännen i Hörby tvingas åka på sjukvårdslarm mot sin vilja, enligt en dom i Arbetsdomstolen.