MALMÖ. De skånska brandmännen släcker färre bränder, men hjälper fler akut sjuka. Sjukvårdslarmen till räddningstjänsten har ökat med 50 procent på ett år. Samtidigt ökar de allvarligaste ambulanslarmen med 30 procent.