Brandmän från Norrtälje till Norgebrand

NORRTÄLJE. Magnus Svärdsén och Emil Jorlin vid räddningstjänsten i Norrtälje åkte till storbranden i norska Lærdal för en observatörsinsats.

Läs mer: http://norrteljetidning.se/nyheter/nyheter/1.2361873-brandman-fran-norrtalje-till-norgebrand