UPPSALA. Uppsala brandförsvar måste spara 3,4 miljoner kronor under 2013. Därför föreslås beredskapsminskning på stationerna i Järlåsa, Knutby och Skyttorp.