Brandförsvaret sparar

UPPSALA. Uppsala brandförsvar måste spara 3,4 miljoner kronor under 2013. Därför föreslås beredskapsminskning på stationerna i Järlåsa, Knutby och Skyttorp.

Läs mer: http://www.unt.se/uppsala/brandforsvaret-sparar-1990916-default.aspx