LINKÖPING. När Linköpings stadsfest nu startar har man stort fokus på publikens säkerhet. Nytt för i år är att räddningstjänstens olika fordon ska fungera som skydd mot en eventuell terrorattack.