HELSINGBORG. Konsekvensen blir att ambulansen inte hinner med och att allvarligt sjuka tvingas vänta.