KNISLINGE. Birgit Furuvik blev sjuk och ringde efter ambulans. Trots att det var en kall kväll och Birgit fyller 92 i år bedömde ambulanspersonalen att hon kunde gå själv till ambulansen. På sjukhuset konstaterades det att hon fått en hjärtinfarkt